Interclub jeugd

TC De Valk telt heel wat ploegen die hun prestaties op een sportieve manier trachten te meten met andere ploegen binnen het interclubgebeuren. Om dit alles in goede banen te leiden, willen we vooraf enkele afspraken maken:

Meedoen:

 • Als je je opgeeft om mee te spelen in een interclubploeg, wil dit zeggen dat je tijd vrijmaakt om je beste beentje voor te zetten tijdens enkele interclubontmoetingen. Natuurlijk kan je wel eens moeite hebben om te spelen, maar dit is dan eerder een uitzondering.

Kapitein:

 • Per ploeg wordt er duidelijk een kapitein aangesteld. Hij zal de ploeg (in overleg met de ploeg) samenstellen en de noodzakelijke documenten overhandigen aan de tegenstanders. Hij staat ook in voor de volledigheid van de ploeg. Mochten hier problemen opduiken, dan kan de kapitein steeds contact op nemen met het bestuur.

Bij thuiswedstrijden:

 • De volledige ploeg dient ten laatste een half uur voor aanvang aanwezig te zijn op de club.
  Zo kunnen bv. de laatste spelers hun spelende collega's naar de overwinning supporteren.

Bij verplaatsing:

 • De volledige ploeg dient een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn op de uitnodigende club.
   

Sportiviteit:

 • Zowel de spelers als hun ouders en supporters zijn ambassadeurs (reclame) voor hun club. Sportiviteit dient hier dan ook een sleutelwoord te zijn. “Goede resultaten” halen is steeds een combinatie van tennisspel en sportiviteit.

Interclubvergadering:

 • Elke kapitein dient aanwezig te zijn op de interclubvergadering. Op deze manier kunnen er duidelijke afspraken gemaakt worden.
  Natuurlijk zou het nog gezelliger zijn mocht heel de ploeg op deze vergadering aanwezig zijn. Dit om de teamgeest al wat aan te scherpen.
  De datum van de vergadering volgt later. Geef je naam alvast op aan een van de jeugdbestuursleden. Vergeet niet om tijdig je lidmaatschap in orde te brengen.

Verder kunnen we u enkel nog veel tennisvreugde en een succesvolle start toewensen.