Kidstennis

De KidsTennis-Bever

Wat is KidsTennis ?

 • Het Kidstennisproject omvat een vernieuwde opleidingsstructuur voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

De doelen zijn :

 • Kinderen op een correcte en leuke manier leren tennissen.
  De interesse en betrokkenheid van de ouders verhogen.
  De trainers voorzien van het nodige didactisch materiaal om kwaliteitsvol les te geven.
 • Het KidsTennis sporttechnisch concept is vrij eenvoudig. Aan de verschillende vaardigheidsniveaus wordt een kleur toegekend.
  De kinderen kunnen overgaan naar een volgende kleur (niveau) wanneer ze slagen voor een aantal testjes.
 • Op deze manier kunnen zowel de trainer als de ouders de evolutie van het kind volgen.
  Ook de speler zelf heeft een beter zicht op zijn vooruitgang.

KidsTennis kleuren

 • De KidsTennis kleuren in volgorde : Wit – Blauw – Rood – Oranje – Groen.
 • Kidstenniskleuren
 • Elke kleur staat voor een bepaald vaardigheidsniveau, waarbij de grootte van het terrein, de moeilijkheidsgraad en de soort van bal veranderen.

Kidstennis WIT

 • Wit is een voorbereidende fase waar de algemene motorische vorming wordt gestimuleerd
  zodat het kind spelenderwijs " bewust " wordt van begrippen zoals lichaam, tijd en ruimte.
  Een goede motorische vorming is immers de basis voor een goede coördinatie en het startpunt voor het aanleren van de verschillende technieken.
  Een kind dat Wit gevolgd heeft, zal sneller en efficiënter leren tennissen.
 • In Wit laten we de kinderen in een “kleutertenniswereld” bewegen en spelen.
  Zij zullen veel spelen, lachen, plezier beleven en vriendjes maken!
  Je zal zien, de kleuters zullen heel enthousiast zijn.
 • Wit is fun.

Kidstennis BLAUW

 • Blauw is de eerste stap in het VTV KidsTennis-project waarbij de kinderen "echt" tennis spelen.
 • Het accent in Blauw ligt vooral op "spelend leren",
  de kinderen moeten plezier beleven op hun tennisveldje.
 • Er wordt getennist met een mousse bal of foambal.

Kidstennis ROOD

 • Na Blauw is een kind in staat een eenvoudige balwisseling te spelen op een klein terrein.
  De nadruk blijft liggen op spelplezier.
 • Coördinatie blijft heel belangrijk, er kan nu al wat specifieker gewerkt worden.
  Techniek primeert nog steeds boven tactiek.
 • Er wordt gespeeld met een mousse bal of foambal.

Kidstennis ORANJE

 • Na Rood wordt het terrein terug groter.
  Het verlengen van het terrein zorgt voor een belangrijke aanpassing in de slagbeweging.
 • Vanaf deze fase zal tactiek ook een belangrijk accent worden.
 • Er wordt nog steeds gespeeld met een mousse bal of foambal.

Kidstennis GROEN

 • Vanaf Groen wordt er getennist op een groot terrein.
  Groen is de laatste fase van KidsTennis.
 • Na Groen is de speler klaar met de basis.
  Daarna kan hij/zij zijn tennisspel verfijnen en eventueel nog verder uitbreiden.
 • Er wordt gespeeld met een overgangsbal.