Ziekenfonds/Ongeval

Tussenkomst van uw ziekenfonds

Verschillende ziekenfondsen betalen (een deel van) uw lid- en of lessengelden terug.

We hebben voor u alvast de formulieren van het Onafhankelijk Ziekenfonds, de Liberale Mutualiteit, het Socialistisch Ziekenfonds en het Vlaams-Neutraal Ziekenfonds.

 

Wat in te vullen en door te geven bij een ongeval?

Het desbetreffende formulier vindt U hier.

Dit formulier dient door de arts ingevuld te worden en kan dan bezorgd worden aan An De Backer